“Моя участь у Всеукраїнському конкурсі “Класний керівник року”

This slideshow requires JavaScript.

Опис досвіду класного керівника Павлиш Н.В.

І.Актуальність проблеми

 Виховуючи дітей, ми виховуємо майбутню історію  нашої країни, а значить і історію світу.

Антон Семенович Макаренко

Слайд 2

Саме ці слова змусили мене, класного керівника, замислитися в позаминулому році, коли я взяла до своїх рук 5 клас.  Нові освітні стандарти, інтереси та погляди сучасної молоді, надшвидкісний темп життя – все це було важко поєднати в одному цілому розумінні, щоб одразу отримати чітке бачення процесу виховання в даному класі.

Слайд 3

Тож настав момент нашого знайомства. Це були 24 чистих, відкритих, допитливих, невгамовних та напрочуд розсудливих дітей. Я відразу зрозуміла – переді мною креативні, класні, сучасні, чудово освічені люди в інформаційному просторі. І мені доведеться йти в ногу із часом, щоб не відставати від них, бути порадником, співучасником виховного процесу. Переді мною постали питання: «Як зробити так, щоб 7 років нашої тісної та дружньої співпраці наповнити правильним та необхідним для подальшого життя змістом? Що треба зробити мені, як класному керівникові, щоб допомогти моєму учневі,а згодом і випускникові школи – стати людиною розумною, незалежною, необхідною своїй країни? Як навчити любити, цінувати, вірити, вибачати, прагнути до  самовдосконалення, творити, не боятися помилок, а головне, зберегти та примножити красу, культуру та добробут своєї рідної землі – України? Я зрозуміла, це покоління дітей має виховуватися в напрямку стійкого розвитку.

Слайд 4

Перш ніж спланувати подальші дії виховної роботи з класом, я ознайомилася з багатьма джерелами, які допомогли мені обрати основні напрямки моєї діяльності в рамках освіти для сталого розвитку. Міжнародні конференції (Конференція ООН у Ріо-де-Жанейро (1992), Всесвітній саміт ООН зі сталого розвитку у Йоганензбурзі (2002)) та ряд документів (Указ Президента України № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження «Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку на 2003-2015 роки» (2003), Резолюція Генеральної Асамблеї ООН «Про Декаду ООН з освіти для сталого розвитку, починаючи з 1 січня 2005 року» (2005 – 2014 рр.)) актуалізують необхідність створення ефективної, якісної системи підготовки випускників нового рівня.

Мене зацікавила діяльність організації «План активних дій», яка саме працює в напрямку стійкого розвитку. Як сказала генеральний секретар цієї організації Мерілін Мелманн:

«Стійкий  розвиток» —  це робота у напрямі такого суспільства, в якому  людство, як і всі живі створіння, від яких ми залежимо, — не тільки виживає, але і процвітає. Виходячи з цього, можемо сказати, що соціальна стійкість є серцевиною стійкого розвитку».

Матіс Вокернагел у своїй статті «Living Well on One Planet» відзначає, що нам потрібно більше дискурсу зі стійкого розвитку: «У нас є дефіцит такого ресурсу, як розмова. Відновлюваність потенціалу землі є фізично обмежуючим чинником для стійкого розвитку, а соціальне обмежуючим є апетит до стійкості; дуже важливо, щоб люди захотіли стійкості, відчували голод до неї, необхідно пробудити в них апетит до стійкості, а також давати можливість приймати рішення в галузі стійкого розвитку».

Пробудження такої свідомості власне і є завданням педагогіки, що знаходиться в центрі уваги Декади Освіти для стійкого розвитку ООН. Педагогіка, яка закликає до діалогу людей будь-якого віку і будь-якої частини суспільства, яка допомагає простягти руку один одному, — така педагогіка — є наріжним каменем стійкого розвитку.

Одними із основних завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року є: модернізація і розвиток освіти, що повинні набути випереджального безперервного характеру. Якісна освіта є необхідною умовою забезпечення сталого демократичного розвитку суспільства. Розвиток мислення, орієнтованого на стале майбутнє та відповідні смисложиттєві цінності і пріоритети – ключове завдання освіти XXI століття.

Слайд 5

ІІ. ОПИС ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ

Тож, обмірковуючи виховну проблему, над якою я хотіла б працювати як класний керівник, без вагань вирішила привернути увагу своїх вихованців на основні принципи освіти для сталого розвитку. Виходячи з виховної проблеми школи, я обрала таку виховну проблему «Впровадження технологій креативного виховання в умовах освіти для сталого розвитку». Оскільки  кожен учень повинен чітко усвідомлювати, що саме від нього залежить майбутнє нашої країни, виникла необхідність створити виховну систему «Ти – відповідальна Людина».  Моє бачення реалізації запланованих дій згідно з цією проблемою я розробила в 3-х напрямках, а саме: екологічному, волонтерському та туристсько-краєзнавчому (Додаток №1).
Слайд 6

Виходячи з головної мети освіти для сталого розвитку:

–   навчання молоді якості життя,

– формування екологічно-безпечної та екологічно-врівноваженої   поведінки,

–    збереження та покращення умов життя нинішніх та майбутніх поколінь,

я намагаюся створити таке виховне середовище, в якому ці поняття є свідомою потребою й мірилом освіченості, загальної культури, що досягається шляхом розвитку загальної креативності учасників навчально-виховного процесу, методом активізації інтелектуального потенціалу, залученням до творчої діяльності, зростанням рівня компетентності особистості.

Враховуючи вищесказане, головним моїм завданням, як класного керівника, є поетапний гармонійний та збалансований розвиток всебічно освіченої, соціально активної особистості, яка має світогляд, сформований на основі моральних принципів та норм, що забезпечують готовність до соціально –відповідальної поведінки і безперервної освіти.

Наш час – це час суттєвих змін у науці, техніці, інформаційному середовищі, освіті. Суспільству потрібні люди, які здатні приймати нестандартні рішення, вміють творчо мислити. Одним із пріоритетних напрямків політики нашої держави і відповідно одним з моїх завдань у виховній роботі є турбота про обдаровану та талановиту молодь, її творчий, інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток. Тому я звертаю особливу увагу також на креативне виховання.

Слайд 7

У 5 класі з метою ефективного педагогічного супроводу складного процесу розвитку вихованців спільно з психологом школи була складена орієнтовна циклограма проведення психологічних та соціально-педагогічних досліджень з учнями упродовж навчання у 5-11 класах (Додаток №2).

Так, на початку 5 класу я провела тестування учнів з метою дослідження творчих здібностей та рівня креативності учнів. Обдарованість|обдарування| — якісне своєрідне поєднання здібностей, що забезпечує успішність виконання діяльності, розумовий потенціал, або інтелект, талановитість. Робота з обдарованими дітьми виступає одним із варіантів реалізації права особистості на індивідуальність.

Зокрема мною були проведені методики Торренса та «Карта інтересів школярів» (А.І. Савенкова).

За результатами проведеного дослідження виявлені учні, які мають високий (1 %), середній (76 %), низький (22 %) або дуже низький (1 %) рівень розвитку творчих здібностей. Середній показник класу складає 45 балів, що відповідає середньому рівню. (Додаток № 3)

Скориставшись методикою А.І. Савенкова «Карта інтересів для школярів», я отримала первинну інформацію про спрямованість інтересів школярів. Це в свою чергу, дало можливість більш об’єктивно судити про здібності та про характер обдарованості дитини. Дослідження показало, що найбільший інтерес учні проявили до таких сфер: фізкультура та спорт, гуманітарна сфера. Найменше зацікавлення викликала комунікативна сфера (Додаток № 4).

У 6 класі за підсумками тестувань та проведених методик була складена соціоматриця класу, яка дає можливість визначити мікрогрупи, а також соціальний статус кожного учня  (Додаток № 5).

Слайд 8

Проведені дослідження показали, що це дійсно інтелектуальне, творче, олімпійське майбутнє України. П’ятеро учнів з мого класу були введені в базу обдарованих учнів школи на початку 5 класу, серед них є чемпіонка Європи з тенісу Костенко Люба, лауреат і переможець Всеукраїнських конкурсів читців Пасько Роман, лауреати міської премії «Обдаровані діти – надія Криворіжжя» та лауреати відзнаки Криворізького міського голови для обдарованих дітей та молоді.

Згідно циклограми досліджень та у рамках науково-методичної проблеми області у 7 класі вивчався рівень соціалізації учнів. Зокрема, проводилася оцінка соціальної адаптованості учнів, автономності, соціальної активності та моральності учнів. За результатами виявлено 3 групи учнів:

І – з високим ступенем соціалізації – 7 учнів;

ІІ – з середнім ступенем соціалізації – 13 учнів;

ІІІ – з низьким ступенем розвитку соціальних якостей – 3 учня (Додаток № 6).

Слайд 9

Оскільки  моя система виховної діяльності спланована в 3 напрямках, я обираю відповідні форми, методи, технології та тематики виховних заходів, а саме: креатив – проекти, агіттеатри, екожурнал, проведення толок, екскурсій, флешмобів, патріотичних акцій та волонтерських десантів, квест-ігор, вебінарів та краєзнавчих фестів.

Використання сучасних креативних технологій у виховному процесі забезпечують реалізацію виховних завдань освіти для сталого розвитку: можливість висловлювати та відстоювати власну точку зору; критично мислити; вчитися працювати у команді, домовлятися та поважати демократичні рішення; бути толерантними та відповідальними, відкритими для навчання та самонавчання; вміти приймати самостійні рішення у власному повсякденному житті. Захист учнівських проектів допомагає формувати саме ті особистісні риси, які сприяють успішній соціалізації вихованця.

Слайд 10

І. Волонтерський напрямок

Для України, як і для всього світу, волонтерство є актуальним і важливим з низки причин. По-перше, як свідчить багаторічний досвід використання праці волонтерів, це ефективний спосіб вирішувати складні проблеми окремої людини, суспільства і навколишнього середовища, які часто виникають на ґрунті недостатньої турботи про суспільне благо. По-друге, волонтерство приносить у соціальну сферу нові, як правило, творчі та сміливі ідеї щодо вирішення найгостріших і найскладніших проблем. По-третє, волонтерство – це спосіб, за допомогою якого кожний представник суспільства може брати участь у покращанні якості життя. По-четверте, це механізм, за допомогою якого люди можуть прямо адресувати свої проблеми тим, хто здатний їх вирішити.

Саме тому, було вирішено приділити особливу увагу цьому напрямку в моїй виховній діяльності. Тож протягом минулих років учні мого класу взяли участь в волонтерському проекті «Відкриті серця», це було своєрідним продовженням двох попередніх благодійних проектів школи: «Допоможи хворій дитині» (2011-2012 н.р.) та «Відкриті серця» (2012-2013 н.р.), які проводили члени  волонтерського загону школи «Данко», члени учнівського самоврядування, активісти школи та учасники Євроклубу.

Основною метою волонтерського проекту «Відкриті серця» є розвиток в учнів навичок соціальної взаємодії, формування потреби допомагати іншим, робити гідні вчинки на благо інших людей, прищеплення  учням загальнолюдських цінностей: доброти, співчуття, повагу до старших, толерантності, готовності прийти на допомогу. До того ж, даний проект передбачає часте відвідування дітей із соціально незахищених сімей, людей похилого віку,  в ході чого школярі розвивають комунікативні навички, вчаться щиро дарувати любов та тепло людям, висловлювати підтримку тим, хто її потребує. В рамках цього проекту мої учні мали змогу перейняти досвід волонтерської справи від учасників волонтерського загону школи «Данко», учасників шкільного Євроклубу та під час зустрічей з керівниками благодійних організацій та фондів.

Продовжуючи волонтерську тематику, хотілося б зазначити, що мої учні (а це, перш за все, волонтерський загін класу «Поклик», який є послідовником традицій шкільного волонтерського руху) в минулому році взяли активну участь не тільки в вищезазначених проектах, а й у різних волонтерських акціях («Від серця до серця», «Ветеран поруч», « З Дідом Морозом в кожен дім», «80 добрих справ»), марафоні «Діти за мир, за єдину Україну», ігровій програмі «Стираємо гострі кути» та флешмобах. Мої вихованці отримали перемогу в міському конкурсі-відеопривітанні мешканців міста до Дня Перемоги.

Приємно відмітити, що в класі є не тільки діти, але й навіть цілі сім’ї,  в яких волонтерство – поклик душі. Це родина Ігнатьєвої Аліни та Паська Романа. Волонтерська родина Пасько Романа отримала перемогу в районному конкурсі волонтерських загонів «Спадкоємці Перемоги» (Додаток № 7).

У рамках проведення соціально-педагогічної акції «Впевненими кроками до взаємопорозуміння: педагоги, батьки, діти» в 5 – 6 класах відбулася низка зустрічей з батьками учнів. Тож, з нами ділилися досвідом батьки – тренери, викладачі, кухарі, волонтери, керівники благодійної організації, спеціалісти з пошиву одягу.

Особливу увагу учні приділили проведенню флешмобу патріотичного спрямування  «Лети на крилах голубиних, послання миру Україні!», основною метою якого стало привернення уваги населення міста, а відтак і країни, до необхідності об’єднання зусиль задля збереження миру в Україні.

Участь молодих людей у волонтерському русі дає їм змогу зробити особистий внесок у розв’язання соціальних проблем, самореалізуватися через ініціювання проектів і програм соціально-педагогічної спрямованості. Ми плануємо продовжувати брати активну участь у волонтерському русі, яку сподіваємося ще поєднати з співпрацею із засобами масової інформації з метою ширшого висвітлення діяльності волонтерів та залучення ще більшого кола небайдужих молодих людей.

 Слайд 11

ІІ. Екологічний напрямок

Екологічна ситуація, яка склалася в світі, настійно вимагає швидкої перебудови мислення людства і кожної конкретної людини, формування екологічної свідомості і екологічної культури. У зв’язку з цим екологічна освіта і екологічне виховання стають новим пріоритетним напрямком педагогічної теорії і практики. Одним із найважливіших завдань сучасної школи є підвищення екологічної грамотності учнів, озброєння їх навичками економного, бережливого використання природних ресурсів, формування активної, гуманної позиції у ставленні до природи. Саме тому однією з найважливіших складових моєї системи виховної роботи є екологічний напрямок. Екологічне виховання здійснюється на всіх етапах навчання в школі, на кожному з них ставиться певна мета, завдання, добирається відповідна методика з урахуванням вікових особливостей школярів.

На першому етапі (це ще в початковій школі) у учнів сформувалися перші уявлення про навколишній світ, про живу й неживу природу, про ставлення до неї, що виявляється в конкретній поведінці  на емоційному рівні.

А ось в 5 класі ефективним способом виховання ціннісного ставлення до природи я вважала творчість вихованців на екологічну тематику: стіннівки, вірші, фотографії, малюнки. Діти залюбки малюють природу, пишуть вірші (наприклад, чудові вірші «Весняні мрії», «Сонце» Романа Паська), навіть беруть участь в науково-дослідницькій діяльності (Р. Пасько досліджував роль світла в житті рослин та показав дуже добрі результати на конкурсах-захистах наукових робіт («Я і світ моїх захоплень» – ІІІ місце, «Квітневі читання» – ІІ місце, «Юний дослідник» –  ІІІ місце).

У своїй роботі в екологічному напрямку вважаю чудовою знахідкою навчально-методичний комплекс «Зелений пакет», який саме адаптований до українських реалій за ініціативи та фінансової підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні та який було розроблено Регіональним екологічним центром для Центральної та Східної Європи у ході співпраці із низкою болгарських, угорських, польських і українських фахівців у галузі освіти і охорони довкілля. Тематика комплексу та обсяг матеріалів дозволяють використовувати зазначений посібник під час проведення виховних заходів (5- 9 класи).

Протягом минулих років (5-6 класи) учні отримали базові знання з таких тем:

1) Екологічні компоненти — повітря, вода, ґрунт та біологічне різноманіття.
2) Зовнішні загрози.
3) Діяльність людини —транспорт, промисловість та туризм.
4) Цінності — етика і культура споживання, здоров’я та довкілля.

Також мої учні взяли традиційно активну участь в різних акціях («Годівничка», «Подаруй паперу друге життя», «Птах року», «Каштан»,  та інші), екологічних агітбригадах. Про збереження природних багатств ішла мова на годинах спілкування «Брати наші менші», «Природа навколо нас», «Знай, люби і бережи світ навколо себе», «Година Землі» та інші.

На цьому етапі мої учні готувалися до участі в екологічному проекті «Збережемо Європу разом!», який ми розпочали впроваджувати вже в 6 класі. Цей проект є своєрідною поширеною версією проекту «Європа 2032 року: можливі втрати та ймовірні надбання екологічного насліддя», який я реалізувала з учасниками Євроклубу в попередні роки. Але мої вихованці поширять спектр питань, які б вони хотіли дослідити у сфері екології в європейських країнах. Передбачається, що кінцевий результат проекту буде представлений в 10 класі (форма проведення – конференція «представників європейських країн») (Додаток № 8).

Наступні етапи (7-9 класи) передбачають накопичення знань про природні об’єкти, закономірності розвитку та функціонування біологічних систем, аналіз і прогнозування нескладних екологічних ситуацій, закріплення нормативних правил поведінки у довкіллі.

На цих етапах я планую залучити своїх вихованців до  різних форм роботи по формуванню екологічної культури: дослідницькі проекти, літературні композиції, екологічні турніри, ділові ігри, агітбригади і т. д.

Учні старших класів  (10-11 класи) мають вже здійснити  моделювання простих кризових екологічних ситуацій та шляхи виходу з них. Для цього вони використовують досвід учнів, які раніше працювали над проектами та власний досвід, отриманий під час реалізації проекту, а також інформацію, отриману під час зустрічей з представниками екологічних організацій та установ. Планується участь учнів 10-11 класів в дослідницькій діяльності та міжнародних екологічних проектах.

Між багатством природного середовища і багатством людської чуйності існує глибока внутрішня єдність. Тому всебічний і гармонійний розвиток особистості обов’язково включає в себе формування не лише екологічної свідомості, а й екологічного співчуття.

Слайд 12

ІІІ. Туристсько-краєзнавчий напрямок

Туристсько-краєзнавча робота є дієвим, ефективним та дуже потужним засобом виховання всебічно і гармонійно розвиненої творчої особистості.

Виходячи з власного досвіду, я вважаю, що саме туристсько-краєзнавча робота сприяє формуванню і розвитку соціально-зрілої творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, вихованню свідомого ставлення до свого здоров’я, поваги до народних традицій і звичаїв, національних цінностей українського народу.

Слайд 13

Саме з метою вивчення історії та цікавинок  свого міста, області, країни та виховання морально та фізично здорових молодих людей, патріотів своєї країни, відповідальних за її майбутнє було розроблено довготривалу програму «І зветься ця земля – Україна» (Додаток № 9).

Ця програма дає можливість школярам краще пізнати свій край та свою країну, глибше зрозуміти особливості природи, історії, культури батьківщини, отримати досвід дослідницької діяльності, розвивати свої творчі здібності. Програма сприяє здійсненню однієї з найважливіших задач виховання: введення дитини в поле рідної культури, в духовну атмосферу міста, з якого починається його доля, вихованню у школярів патріотизму, бережливому відношенню до природного та духовного спадку рідного краю.

На І етапі (5-6 класи) учні ознайомлюються з азами туристської техніки, обладнанням, поняттями ( на базі класу створено туристський гурток спільно з центром туризму «Меридіан»), складанням маршрутів. Проводимо багато екскурсій містом та територією України. В нашій скарбничці подорожей вже є Феодосія, Бахчисарай,  Запоріжжя, Львів (двічі), Дніпропетровськ.

На ІІ етапі (7-9 класи) учні ознайомлюються з природою, культурою, історією свого міста, області, країни та створюють фото галерею «Перлинки України». На цьому етапі учні починають активно брати участь в дослідницьких проектах («Історії назв вулиць міста», «Відомі люди Криворіжжя», «Мій славний рід» тощо), записують легенди та спогади про місто від старожилів, проводять походи вихідного дня, фольклорні експедиції, краєзнавчі фести. Важливе значення у справі виховання учнів має дослідження ними народних традицій, звичаїв, обрядів і свят, що не лише стимулює емоції, почуття, переживання вихованців, а й сприяє перетворенню їх моральних принципів і норм на внутрішні моральні мотиви поведінки.

На ІІІ етапі (10-11 класи) учні підсумовують результати своєї роботи під час участі в історичних читаннях, краєзнавчих форумах, дебатах, МАН тощо.

Під час кожного етапу учні поповнюють класний літопис своїми замальовками та есе  (Додаток № 10.1  та Додаток № 10.2).

Варто відмітити, що саме після однієї з таких екскурсій до м. Запоріжжя (а саме до Запорізької Січі), мої вихованці стали активно вивчати козацьку історію, культуру та звичаї. І от вже на міських козацьких змаганнях «Козацькому роду нема переводу» вони посіли ІІІ місце. А ще ми були нагороджені грамотами за найкращого кашовара та кращого отамана, а також отримали кубок і футбольний м’яч в нагороду.

Краєзнавство та туризм, як важливі засоби створення регіонально-культуротворчого середовища у навчально-виховному процесі, відкривають навколишній світ з усією багатогранністю складних взаємовідносин природи, суспільства й особистості, задовольняють потреби у самопізнанні, самореалізації, сприяють формуванню особистісних якостей та ціннісних орієнтацій особистості.

ІІІ.ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Слайд 14

«Дитина може навчити дорослого трьом речам : радіти без всякої причини, завжди знаходити собі заняття і наполягати на своєму

 Пауло Коельо

Хотілося б зазначити, що мені неймовірно пощастило, що я маю змогу йти поруч з таким людьми, як мої учні. Очікуючи невимовні складності в керуванні класом, непорозуміння, конфлікти, я, навпаки, отримала понад двадцять найкращих друзів. Їхні поради, погляди, слова втіхи абсолютно відрізняються від дорослих своєю щирістю, теплотою та іноді й мудрістю. Коли мені сумно, я звертаюся до талановитого скрипаля Роми, і ми граємо разом наші улюблені пісні. Коли мені не вистачає свіжого повітря від повсякденної рутини, Люба вчить мене правильним подачам в теніс. Чарівні  ручки Сашка обов’язково зроблять нову фігурку з паперу, щоб підняти мені настрій. Коли бракує пісні, Анютка завжди готова заспівати зі мною дуетом, обов’язково в терцію. Ну і як же без Костика, з яким треба обов’язково погодитися під час ще першого питання, інакше доведеться ввічливо слухати цитати Екзюпері  або про закони фізики. Я впевнена, ці діти будуть гідними нащадками Великих Українців. Вони зможуть зберегти дух нації та примножити своїми талантами та успіхами! Вважаю, що абсолютно заслужено мої вихованці отримали перемогу у міському конкурсі серед учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Мій клас – найкращий», в якому представили власну модель самоврядування.


Закінчити хотілося словами австралійських студентів, що пов’язані з моєю виховною проблемою. За опитуванням  «Особистого Плану дій щодо стійкого розвитку» вони запропонували таке:

Духовні взаємозв’язки: місце, де всі люди можуть відчувати себе як вдома, відчувати любов і повагу до себе, сподіватися на майбутнє.

Соціальна справедливість: це коли всім людям дана можливість долати фактори, що обмежують їх у вільному здійсненні своєї мрії здоровими і стійкими способами.

Екологічна збалансованість: глобальне почуття поваги до Природи, засноване на практичних діях та сталому стилю життя для всіх культур.

Мир в усьому світі: припинення безглуздої боротьби за ресурси, створення всесвітніх спільнот, об’єднаних на основі миру, любові, творчості і  максимальних можливостей.

Слайд 15

І, на останок, я та мої учні бажаємо вам гармонії, добробуту і, звичайно, миру!