Рекомендації батькам учнів в умовах тимчасового призупинення навчального процесу:

1. Для підтримання позитивного емоційного стану та змістовного наповнення дозвілля дітей дошкільного та молодшего шкільного віку:
  • дотримуватися встановленого режиму дня;
  • урізноманітнювати ігрові, рухливі, розвивальні види діяльності;
  • читати та обговорювати дитячі літературні твори;
  • створювати умови для занять дітей образотворчої діяльності (малювання, розфарбовування, ліплення тощо);
  • повторити завдання, що раніше виконували діти у зошитах – прописах;
  • контролювати час перебування дитини біля комп’ютера( не більше 12 хвилин), телевізора.
2. Організовувати повторення дітьми молодшого шкільного віку раніше вивчених тем, таблиці множення, виконання вправ, розвиток навичок усної лічби.

3.Здійснювати контроль за виконанням дітьми роботою ( прослухати переказ змісту художніх творів, перевіряти виконання письмових завдань, ставити запитання, подані у підручнику після творів та текстів параграфів)

Також звертаємо увагу батьків, що час, відведений для навчання удома, повинен кожного дня становити для учнів:

2-го класу – не менше 45 хв.;
3-го класу – не менше 1 год. 10 хв.;
4-го класу – не менше 1 год, 30 хв.;
5-6-го класів – не менше 2 год. 30 хв.;
7-9-х класів – не менше 3 год.;
10-12-х класів – не менше 4 год.
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s